درباره آکادمی راد ذوق برتر

در نتیجه  تحقیقات آکادمیک، زبانشناسان نشان داده اند که نمی توانند برای تمامی افراد در هر شرایطی، یک متد را به عنوان تنها روش برتر انتخاب کرد و هیچ روشی دارای برتری ذاتی بر دیگر روشها نیست.به علاوه، این امکان وجود ندارد و حتی مناسب نیست- که یک روش را برای تمامی زبان آموزان با اهداف، شرایط و نیازهای آموزشی متفاوت بکار برد.

روش‌ های آموزش زبان انگلیسی خیلی سریع بخصوص در طی ۴۰ سال اخیر پیشرفت کرده اند. به عنوان یک زبان آموز، مدرس و یا مدیر آموزشی، داشتن درک درستی از انواع متدها و تکنیک های آموزشی بسار اهمیت دارد تا بتوانید در این زمینه تحقیق کنید، تصمیمی حرفه ای بگیرید و لذت خود را از یادگیری یک زبان چند برابر کنید.

ما در ویتامینه زبان با تجربه چندین ساله در امر آموزش به دنبال آن هستیم تا بتوانیم با روش های نوین ، تجربه شیرین و لذت بخشی را از فراگیری زبان به مخاطبین ارایه نماییمآنچه در ویتامینه زبان ارایه می دهیم ، تجربه ایی شیرین  از علم در کنار یادگیری هدفمند است ، در این مسیر همراه شما هستیم ....